641XG322
641XG322

PowerPEX® ASTM F1807 No Lead Brass Tees

Directionals


 • 641XG322
  641XG322
 • 641XG323
  641XG323
 • 641XG332
  641XG332
 • 641XG333
  641XG333
Item Number Brochure Download
641XG111, 641XG111PK1, 641XG222, 641XG222PK1, 641XG223, 641XG223PK1, 641XG322, 641XG323, 641XG323PK1, 641XG332, 641XG332PK1, 641XG333, 641XG333PK1, 641XG442, 641XG442PK1, 641XG443, 641XG443PK1, 641XG444 PEX Systems - PowerPEX - Brochure Download

Download our Free Catalog